Semesterstart vår 2023

Oppstart vårsemesteret er mandag 16. jaunuar . 
Vi gleder til å se både gamle og nye elever!