Mappeløs

Mappeløs

mappelos logo ORG black kopi

FORTIDEN DIN SKAL IKKE ALLTID DEFINERE FREMTIDEN DIN

Mappeløs er navnet på Poprommets sosiale engasjement, vår filosofi, og retter seg spesielt mot unge som har opplevd utenforskap på skole, på institusjon, i arbeidsliv, hjemme og i barnevernet. Vi tror alle trenger å være mappeløse iblant. 
At fortiden ikke alltid skal bestemme hvem du kan bli i fremtiden. 
At det som står i mappa di ikke alltid skal få bestemme hva slags tilbud du får eller hvilke forventninger og krav som stilles til deg. 

Ikke alle har en mappe de er stolt av, og mange føler seg definert ut ifra mappa si når de møter andre. På Poprommet vil vi at så mange som mulig skal oppleve mappeløse møter. 

«Hvem du er og hvor du kommer fra har ingenting å si. Du er du og du er god nok»
"Du er her fordi du er flink, ikke fordi vi syns synd på deg"  

På Poprommet blir alle møtt med de samme forventningene. 
Fortiden skal ikke definere fremtiden. 
Gjennom musikk vil vi skape gode møter, glede, selvfølelse og mestring. For alle.  

Alle skal få muligheten til å dele det de vil, fortelle det de vil og til å starte historien sin på nytt hvis de vil.  
Det er musikk og møtet mellom elev og pepagog som betyr noe hos oss. Menneskemøter. 

Pedagoger og andre elever vet ikke hvem som er mappeløse hos oss. Det er viktig.
Vi blander dem inn sammen med alle de andre så alle blir møtt og behandlet på samme måte - med like like forventninger og like krav.  

Vi tror mestring gjennom musikk kan være noe av det som skal til for å skape endring i egen hverdag og i eget liv. Og har man klart det ett sted, kan man forhåpentligvis klare det på flere. Det er vårt mål.  

SAMARBEID MED KOMMUNEN

Vi ønsker å sette av plasser til et gitt antall unge rekruttert fra kommune, barnevern, bufetat, institusjoner etc.

Her vil vi få til et tett samarbeid med kommunene som sitter på kunnskap og kompetanse vi ikke har.

Dere har ungdommene som elsker musikk, vi har de gode pedagogene,
de nøytrale lokalene og det sterke ønsket om å ha disse ungdommene hos oss. 

Poprommet ønsker å være et tilbud kommunen ser nytten og klare resultater fra.
Et tilbud ungdommene får stor glede og utbytte av.

Et tilbud som, forhåpentligvis, er med på å bidra til bedre livskvalitet,
mer mestringsfølelse og en plass i et godt miljø.  
Sammen kan vi hjelpe de som står utenfor til å få en plass innenfor. 

DETTE VIL VI SKAPE

«Da vi kom inn til pedagogen på Poprommet, og døren ble lukket, sto komfortsonen igjen utenfor rommet. Mappa lå igjen i bilen. Jeg hadde mest lyst til bare å løpe, men roen der inne fikk meg til å bli. Hun fikk meg til å føle at det var kun oss to i hele verden. Ingenting annet betydde noe. 

Hvem jeg var og hvor jeg kom fra hadde ingenting å si. Og den følelsen, akkurat den følelsen har vært ikke eksisterende i min verden. Det er akkurat DEN følelsen jeg har lett etter i så mange år. "Jeg var bare en jente som likte å synge" (sitat en av elevene).

#MUSIKKENSKALREDDEMENNESKENE #ALLESKALFÅ

http://sosentkonferansen.no/pa_scenen/poprommet-as/